Werkwijze

Werkwijze

“A hundred years from now it will not matter
what my bank account was, the sort of house I lived in,
or the kind of car I drove…
but the world may be different because I was important in the life of a child”

-Forest E Witcraft-

Visie

Mijn visie op onderwijs is eigenlijk ook mijn visie op interim management in het algemeen. Ik heb de ambitie om goede randvoorwaarden te creëren om met het team het beste onderwijs te kunnen geven aan de kinderen op uw school.

Hoe werk ik als interim manager?

Hoe ik te werk ga? Om deze ambitie vorm te kunnen geven, breng ik structuur aan in de schoolorganisatie. Ik schep orde in de ogenschijnlijke chaos binnen de schoolorganisatie. Eén van de belangrijkste manieren om dat te bewerkstelligen? Als interim manager basisonderwijs fungeer ik als baken voor het team, de ouders en de leerlingen. Dat vertrouwen bouw ik snel op doordat ik de koers vaar van wederzijds respect en vertrouwen. Het uiteindelijke doel? Het beste voor de leerling in relatie tot het onderwijs.

In mijn werkwijze houd ik steevast één leidraad aan: “ik luister, ik vraag, ik stem af en ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg”. Die aanpak hanteer ik ook richting de medewerkers van een schoolteam. Mijn kracht is om de talenten van medewerkers te zien, deze op waarde te schatten en op basis daarvan te werken aan teamontwikkeling. Met als doel nóg beter onderwijs. Ik schroom daarbij niet om medewerkers aan te spreken op hun gedrag zodat ze uiteindelijk het beste uit zichzelf, maar nog meer, uit de leerlingen halen.

Ik ben in te zetten voor volgende vormen van management:

  • Overbruggingsmanagement: wanneer er vanuit de organisatie geen vervanging mogelijk is en toch de continuïteit van de organisatie gewaarborgd moet worden.
  • Veranderingsmanagement: verandering van de organisatie is noodzakelijk om zich verder te kunnen ontwikkelen.
  • Project- en proces management: het uitvoeren van een project binnen een organisatie met een bepaalde tijdsduur, waarbij er gevraagd wordt om zeer grote deskundigheid en ervaring die niet aanwezig is in de organisatie zelf.

Bovenstaande geeft inzicht in de mogelijkheden, maar heeft u een specifiekere opdracht in gedachten, neem dan gerust contact op met mij zodat wij samen tot maatwerk kunnen komen.