Referenties

Referenties

Esther Kopmels – voorzitter College van Bestuur PCBO Apeldoorn

Mirthe heeft geruime tijd leiding geven aan twee scholen van PCBO Apeldoorn, deels tegelijkertijd. Ze is een vakvrouw. Ze heeft een duidelijke visie op onderwijs en handelt daarnaar. Daarbij kan ze met gezelschappen van allerlei pluimage heel goed uit de voeten. Haar humor en daadkracht helpen daarbij.

Mirthe durft te grenzen te stellen, te confronteren en doet dat op een manier die mensen in hun waarde laat. Daarmee werkt ze aan een lerende cultuur op school. Mirthe heeft laten zien onder zeer hoge (mentale) druk te kunnen presteren en blijft daarbij knap in balans. Aan Mirthe kan je een ingewikkelde klus met een gerust hart over laten. Ze doet met haar werk haar achternaam eer aan!

Drs. B.E Scheffer – Lid Raad van Toezicht Proceon en oud-lid oudergeleding MR Rehobothschool Naarden

Ik heb Mirthe leren kennen op een moment waarop onze school onder extreem grote druk stond. Er was geen veiligheid voor de kinderen, de ouders en zeker niet voor een aantal teamleden. Mirthe is bij ons op school als interimdirecteur gestart waarbij ze niet echt met gejuich ontvangen werd.
Mirthe is volledig open, vol vertrouwen in de mensen en met een gezonde dosis humor aan de opdracht begonnen. Ze had binnen een week een analyse van de situatie gemaakt waar wij als MR al jaren voor aan het vechten waren. Vanuit deze analyse is Mirthe stapsgewijs met een groter plan voor ogen aan de slag gegaan. Ze heeft dat vanuit verbinding met de mensen gedaan en heeft het daarnaast niet nagelaten om impopulaire maatregelen te nemen wanneer dat nodig was.
Er zijn voor Mirthe momenten geweest dat het voor haar ook niet meer veilig voelde en op die momenten was het makkelijker geweest om een terugtrekkende beweging te maken. Dat heeft ze echter niet gedaan! Ik denk dat er weinigen zijn die haar dat na zouden doen. Er staat nu een ‘nieuwe school’ waar iedereen weer het vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs. Dit was iets wat al jaren geleden had moeten gebeuren, maar wat dankzij het doorzettingsvermogen van Mirthe is gelukt.

Tjerk Deuzeman – algemeen directeur PO Veluwse Onderwijsgroep

Mirthe is een zeer gedreven en gemotiveerde directeur. Vanuit chaos weet ze duidelijkheid en richting te geven aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Ze werkt snel en efficiënt en brengt rust in een school. Mirthe heeft en geeft dusdanig veel energie dat mensen vanzelf wel in beweging komen. Ze heeft een goede kijk op de bedrijfsvoering van een school maar ook voor de onderwijskundige uitdagingen. Ze is mensgericht en toekomstgericht.

Gert Visser – clusterdirecteur Anne Frankschool Apeldoorn

Gedurende een periode van ruim een jaar heeft Mirthe de directietaken waargenomen op KBS Anne Frank. Zij heeft dit op een prettige en constructieve manier ingevuld. Hierbij heeft zij niet alleen zorggedragen voor de dagelijkse leiding, maar heeft daarnaast ook met het team stappen gezet in de schoolontwikkeling. Mirthe is prettig in de omgang, heeft veel energie en is bovenal een betrouwbare collega!

Femke Kingma – HR adviseur Veluwse Onderwijsgroep

Tien jaar geleden leerde ik Mirthe kennen als een enthousiaste bovenbouw leerkracht met ambitie. Inmiddels heeft zij zich ontwikkeld tot een gedreven directeur, die met haar humor, energie én daadkracht -waar nodig- verandering teweeg brengt en rust en ruimte creëert om gezamenlijk met het team, de leerlingen en ouders het onderwijs goed vorm en inhoud te geven. Hierbij staat voor Mirthe de leerling en goed onderwijs altijd centraal.
Voor het schoolteam geeft Mirthe invulling aan haar rol door onder andere heldere doelen te stellen, afspraken te maken en binnen kaders iedere medewerker ruimte te bieden om zich te ontwikkelen. Hierbij schroomt zij niet om in gesprek te gaan en blijven met de medewerker(s) die minder goed in staat zijn hun functie vorm te geven.

Jan Jutstra – AndUrs, training en coaching (o.a. gecertificeerd practitioner Insights Discovery)

Aan Mirthe durf ik vol overtuiging de regie in handen te geven en de ruimte te bieden om een school te leiden. Ze zal met veel energie de touwtjes in handen nemen en op een passende manier bieden wat de school nodig heeft. Dat doet ze op een enthousiaste, praktische, deskundige en integere manier.

Mariëlle Kuipers – directeur MAM’s Kinderopvang

Mirthe heb ik mogen leren kennen als een daadkrachtige betrouwbare en humorvolle partner. Ze straalt vertrouwen uit, heeft een mooie visie op ontwikkeling van het kind en weet een team mee te nemen door hen te stimuleren en te enthousiasmeren, echt een meewerkend voorvrouw. Mijn samenwerking met haar heeft ertoe geleid dat er twee doorgaande leerlijnen gerealiseerd zijn voor kinderen van 3 maanden tot 13 jaar.

Carin Bijloo – IB-er Sint Bernardusschool Epe

Een daadkrachtige directeur, die heel duidelijk en direct is. Je weet als teamlid precies waar je aan toe bent. Ze is besluitvaardig en praktisch en heeft een flinke dosis humor. Ze kan goed delegeren en gaat bij het aansturen van teams uit van de kwaliteiten van mensen.

Jacintha Livestroo – leerkracht Anne Frankschool Apeldoorn

Mirthe weet hoe ze een schoolorganisatie efficiënt en effectief kan managen. Waar nodig zorgt ze voor structuur en orde. Ze heeft de kwaliteit voor onderwijs hoog in het vaandel staan. Mirthe is een inspirerende leider die oog heeft voor het welzijn van de leerkrachten, kinderen en ouders. Ze komt regelmatig even vragen hoe het gaat en is oprecht geïnteresseerd. Daarnaast brengt ze een fijne sfeer en humor met zich mee. Ze is open en congruent in haar communicatie. Mirthe is een duizendpoot en weet van aanpakken. Daarnaast straalt ze toch rust uit. Ze heeft hart voor haar zaak. Persoonlijk gun ik iedere school een manager als Mirthe, ik mis haar nog iedere dag!

Heidi Messerschmidt  – leerkracht Anne Frankschool Apeldoorn

Mirthe heeft laten zien een betrokken directeur te zijn van 2 basisscholen. Nuchter, praktisch en respectvol in aanpak. Daarbij ook oog hebbend voor de persoon zelf, op werkgebied en ook privé. Er zijn duidelijke lijnen uitgezet en ze heeft er altijd gestaan voor beide teams.

Simone Fomenko – leerkracht Sint Bernardusschool Epe

Doortastend, doelgericht en sterk in het bij elkaar brengen van ieders talent, dat kenmerkt Mirthe voor mij. Met een aanstekelijk enthousiasme weet ze de krachten en uitdagingen van een team te vatten en deze te sturen naar het uiteindelijke doel: beter onderwijs. Mirthe heeft oog voor ieder persoonlijk; dit geldt voor het team waar ze mee werkt, maar ook voor ouders en ondersteunend personeel. Ze kent ieder kind in de school bij naam en weet wat er nodig is om hen te laten groeien.

Esther Robbertsen – administratief medewerker Sint Bernardusschool Epe

In mijn werk als administratief medewerkster op de St. Bernardusschool heb ik Mirthe leren kennen als een gedreven en enthousiast persoon. Mirthe geeft duidelijk aan wat ze wil bereiken en hoe ze op dit punt wil komen. Ze geeft als leidinggevende veel vrijheid maar denkt ook fijn mee op momenten dat je daarom vraagt. Het werken met haar geeft je structuur en daarnaast erg veel werkplezier!